Σεμινάριο ΕΦΕΤ

Κατάρτιση του προσωπικού επιχειρήσεων τροφίμων επιπέδου 1 – Πιστοποίηση κατά ΕΦΕΤ

Οι επιχειρήσεις που παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διακινούν τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, τη διάθεση τροφίμων, τη μαζική εστίαση και ζαχαροπλαστική ή είναι εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων έχουν υποχρέωση να καταρτίζουν όλο το προσωπικό τους που ασχολείται με χειρισμό τροφίμων, βάσει της διαδικασίας που περιγράφεται στην Υπουργική Απόφαση 14708/17-08-07.

Τα προγράμματα κατάρτισης είναι διάρκειας 10 ωρών και διεξάγονται σε 2 ημέρες με 5 ώρες κατάρτισης ημερησίως. Μετά το πέρας του θεωρητικού μέρους του σεμιναρίου ορίζονται εξετάσεις από τον ΕΦΕΤ πάνω στην διδαχθείσα ύλη του σεμιναρίου στις οποίες μπορούν να λάβουν μέρος οι καταρτιζόμενοι που ολοκλήρωσαν επιτυχώς την θεωρητική κατάρτιση για την επίσημη πιστοποίηση από τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων.

Τα σεμινάρια υλοποιούνται στις νεόδμητες και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας οι οποίες βρίσκονται στην Λεωφόρο Καζαντζίδη 135 στην περιοχή της Νέας Αλικαρνασσού ,με την συμμετοχή έμπειρων εκπαιδευτών στον τομέα της κατάρτισης προσωπικού επιχειρήσεων στην Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων.Οι εκπαιδευτικές ενότητες που περιλαμβάνει το πρόγραμμα είναι:

1. Εισαγωγή στην ασφάλεια τροφίμων
2. Μικροοργανισμοί και χαρακτηριστικά αυτών
3. Τροφοδηλητηριάσεις και η παρεμπόδισή τους
4. Ατομική υγιεινή και συμπεριφορά του χειριστή τροφίμων
5. Το Εργασιακό Περιβάλλον
6. Πρακτικές καθαρισμού
7. Κοινά μιάσματα και έλεγχος αυτών
8. Νομοθεσία υγιεινής τροφίμων

Το κόστος συμμετοχής ανά εκπαιδευόμενο είναι 80,00 ευρώ όπου τα 50,00 ευρώ αφορούν την συμμετοχή του καταρτιζόμενου στο σεμινάριο και τα 30,00 ευρώ το παράβολο εξέτασης όπως ορίζεται από τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων.

Για την συμμετοχή του προσωπικού της επιχείρησης σας, παρακαλώ να συμπληρωθεί και να μας αποσταλλεί η επισυναπτόμενη αίτηση συμμετοχής καθώς επίσης θα πρέπει να καταβληθεί το ποσό των 50,00 ευρώ ως προκαταβολή είτε αυτοπροσώπως είτε στους εξής τραπεζικούς λογαριασμούς:

  • EFG Eurobank IBAN GR0902601650000760200778296
  • Τρ. Πειραιώς IBAN GR0401717760006776117376851

Για περαιτέρω διευκρινήσεις είμαστε στη διάθεση σας στο τηλέφωνο επικοινωνίας μας 2810 280280 και στο e-mail info@nterekas.gr

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ